HB godkjent for merking av treembalasje

Harestad Bygg er godkjent for merking av treemballasje i henhold til retningslinjene i Internasjonal plantesanitær standard for pakkemateriale – ISPM 15. Godkjennelsen fra Mattilsynet.