NÆRING
Vi står til disposisjon for alt innenfor kommunale prosjekter som barnehage, idrettshall, skole, etc. Vi kan også stille opp som underleverandører om det skulle vært behov for byggemannskap for andre bransjer. Harestad Bygg har en godkjent lærlingordning som er organisert gjennom opplæringsnemda og fagfolk med norske fagbrev. Vi har høy kompetanse i HMS og lover en solid oppfølging for å oppnå det beste resultatet. Send gjerne beskrivelse med tegninger til oss, så vil vi sende tilbud tilbake.