Rehabilitering Rennesøy Barnehage

Rehabiliteringen av Rennesøy Barnehage er ferdig og har oppstart 11.august 2010.