Uttalelser

‘Vi var meget fornøyd med den personlige servicen og gjennomføringen av prosjektet. kvaliteten på arbeidet som ble utført av Harestad Bygg og underleverandørene var 100%. Takk for meget flott resultat!’

Øyelegene AS

“Det faller lett å si noe positivt om dem!
Et firma hvor man blir møtt med positive holdninger, og en profesjonell innstilling til å løse vanskeligheter!
Derfor er det ”rett fram” og hyggelig å samarbeide med dem!
Et firma som holder seg til oppsatt byggetid!”

Herman Nygård, Rennesøy kommune

“Asplan Viak AS i Stavanger har gjennomført flere byggeprosjekter hvor Harestad Bygg AS har vært hovedentreprenør.
Harestad Bygg har alltid bidratt konstruktivt og løsningsorientert i utførelsesfasen og har i tillegg vært en veldig hyggelig samarbeidspartner.”

Helge Kyllingstad, arkitekt

“Byggadm, som driver med byggeadministrasjon, prosjekt- og byggeledelse har samarbeidet med Harestad Bygg gjennom mange år.
Dette samarbeidet har etablert et solid fundament for å kunne tilby våre felles tjenester innenfor ei ramme basert faglig dyktighet, kvalitetsmessig trygghet, produktvariasjon, løsningsorientert byggdrift og leveringskvalitet på alle felt.
Harestad Bygg er spesielt gode ”etterpå”. Med dette forstås å være tilgjengelige i ettersporing av produkter, leverandører og løsninger valgt i byggeprosessene. I dette ligger en kundegaranti og trygghet for at FDV blir utarbeidet, opplæring gitt og reklamasjoner følges opp på en korrekt og for kunden fordelaktig måte.
Byggefirmaet har gjennom mer enn 10 år tatt på seg mange oppdrag av høyst ulik karakter og bruksområde. For Byggadm har samarbeidet bl.a. dreid seg om oppdrag i forbindelse med
Bygging av 2 stk. 6 avdelings barnehager for Randaberg kommune 2006 og 2007 .
Brannsikring av Veolias ny avfallsmottak i Stavanger ca 10000 m2 ferdig 2009.
Bygging av Kvitsøy aktivitetshall ca 1500 m2 for Kvitsøy kommune ferdig 2010.
Ombygging leilighet i Stavanger Boligbyggelag ca 80 m2 ferdig 2010.
Bygging av utendørs Amfi og Scene for Kvitsøy kommune ferdig 2011.”

Daglig leder Øyvind Skogerbø, Byggadm