Komme i gang med byggeprosjekt

Har du tenkt å bygge, bygge på, bygge om, bygge garasje… Og du er usikker på hvordan du kommer i gang, og hva du må gjøre? Her er en oversikt på en fornuftig fremgangsmåte.

Hva har du lov til å gjøre?

Hvor mye kan jeg bygge ut? Hvor høyt kan jeg bygge? Er det særlige bestemmelser som jeg må følge osv. dette kan være greit å finne ut av før du går i gang med planene. Svar på dette får du i reguleringsbestemmelsene for ditt område. Dette kan også en artikkel hjelpe deg med.

Stavanger kommune – Byggetillatelse

Sandnes kommune – Byggesak

Randaberg kommune – Byggesak of oppmåling

Bygget må tegnes

Her kan det være fordel å få en arkitekt til å tegne, men der er ingen regler for at du ikke kan tegne selv. Dersom du velger en arkitekt til å tegne så hent inn pris og les hva som er med. Vær bevisst på hva du ønsker for å unngå for mye omtegninger. Det kan også være greit at arkitekt hjelper med å få rammetillatelse.

Hente inn pris på byggearbeidene

For at prisen du får skal være mest mulig lik den du ender opp med så må du ha en beskrivelse på hva produkter du ønsker. Da vil du også få et best mulig sammenligningsgrunnlag for prisene du henter inn. Beskrivelse finner du HER. Dersom det er mange forskjellige faggrupper som må til, vil det være en fordel å hente inn pris fra en bedrift, som oftest et byggefirma som da gir en totalpris på hele bygget.

Når du er blitt enig med den som skal utføre arbeidet skrives det kontrakt

Det må nå inn søknad til kommunen. Dersom det foreligger en rammetillatelse så skal det leveres inn en søknad om igangsettelsetillatelse der det må være et ansvarlig firma for de forskjellige ansvarsområdene. Dersom det ikke er søkt om rammetillatelse så må det sendes inn en ett-trinns-søknad. Når igangsettelsetillatelse er gitt kan byggearbeidene begynne.


For å hjelpe deg med å komme i gang med byggeprosessen, har vi laget en beskrivelse over de produktene som kan være viktig å ta et standpunkt til når du skal hente inn pris.

Klikk her for å finne standard beskrivelsen våre